Bij OrangeValley houd ik mij sinds kort elke dag bezig met content marketing. Op deze website publiceer ik blogs over mijn ervaringen met dit vakgebied. 

Wat is content marketing?

De buzz rondom content marketing is in de afgelopen jaren explosief gestegen. 

De vraag ‘wat is content marketing?’ wordt vaak aan Google gesteld. Vrijwel elke website in de top vijf zoekresultaten van Google geeft een andere definitie, of heeft een andere interpretatie over de betekenis van contentmarketing. 

Deze onduidelijkheid over wat content marketing is zorgt regelmatig voor verwarring op de werkvloer. 

Definitie content marketing

De term content marketing wordt gebruikt om verschillende expertise-gebieden te benoemen binnen het vak marketing en communicatie. Het inzetten, creëren en optimaliseren van verschillende media-vormen ten behoeve van de doelgroep staat hierbij centraal.

Tegenwoordig wordt de term ‘content marketing’, of in Nederlandse schrijfstijl ‘contentmarketing’, veelal gebruikt om te verwijzen naar online communicatie en online marketing activiteiten. 

Online content marketing activiteiten zijn vooral gericht op drie verschillende doelen:

  • Het beter bereiken of aantrekken van een gedefinieerde doelgroep 
  • Het helpen of vermaken van bestaande of nieuwe doelgroepen
  • Het extern zichtbaar maken van Owned Media
  • Het optimaliseren van Owned, Paid of Earned media 

Zonder online content is er geen website om te bezoeken of vinden, geen tijdschrift om te publiceren, geen advertentietekst, video of social media post om te delen en geen profielpagina om te optimaliseren of data om te verzamelen. Kortom: zonder online content is er niets…

Elk media-kanaal dat een bedrijf zelf beheert of waar zij volledige controle op kan uitoefenen wordt binnen content marketing getypeerd als ‘Owned’ media. Denk hierbij aan de eigen bedrijfswebsite, zelf ontwikkelde online platforms, social media accounts, advertentie-uitingen en persberichten. Een tijdschrift als Allerhande is een bekend ‘Owned’ medium’ van Albert Heijn, maar ook de in 1935 ontwikkelde mascotte Flipje en bijbehorende verhalen van De Betuwe jamfabriek zijn vormen van ‘Owned Media’ en content marketing.

Alhoewel de term content (of ‘inhoud’) allesomvattend is, heeft het voor steeds meer bedrijven een belangrijke rol in de marketingstrategie en online communicatie.

Utility, educatie en entertainment content

Er zijn verschillende vormen van “content” te definiëren, waardoor het begrip tastbaarder en begrijpelijker wordt. Deze drie ‘content types’ zijn publicaties die educatief informatief, entertaining of gebruiksgericht zijn, zoals blogs die stapsgewijs beschrijven hoe u een handeling uit kunt voeren. In het Engels wordt dit laatste typencontent ook wel Utility content genoemd.

De contentstrategie is een op zichzelf staande discipline. Zonder goede en structurele publicaties is er immers niets nieuws om te bezoeken of te vinden, terwijl dit bij uw concurrenten hoogstwaarschijnlijk wel het geval is.

In de loop der tijd publiceer ik op deze website informatieve pagina’s over content marketing in de praktijk en theorie.